parallax background

MAKALELER

Ahmet BEKİROĞLU

HAVAS İLMİ NEDİR ? HAVAS İLMİ NE AMAÇLA KULLANILIR ?

Havas ilminin ne olduğunun tam anlaşılması için öncelikle havas ilminin 3 bölümden müteşekkil olduğunu belirtmek isterim.

HAVAS İLMİ BÖLÜM 1


Kuranı kerim,hadisi şerifler,esmaül hüsna ve bir takım dua ve tesbihatlarla birçok psikolojik,ruhsal,cin musallatlı ve büyü kaynaklı sorunların çözümü ile beraber birçokda fiziki hastalık ve sorunların çözümüne yönelik yapılan hayırlı ve dinen caiz olan işlemlerdir.Bunların uygulanış şekli kişinin kendisine okuması veya kuranı kerimden şifa niyeti ile ilgili ayetleri yazmalarıyla olduğu gibi işin ehli kurana mana verebilecek seviyede ehli sünnet hocalarında şifa niyetine yapabileceği uygulamalardır. Bu uygulamalarda 3 şekilde yapılmaktadır. 1 : Kişiye kuran okumak salavatlarla dualar okumak ya da suya vb gibi helal gıdalara aynı niyetle okuyup hastaya yedirmek veya içirmek . 2 : Belli günler ve vakitlerde belli sayılarla kuranı kerimden ayetlerle hadis kaynaklı esma,zikir ve tesbihatlarla sorunların çözümü,talebi ve şifası niyetine Allaha dualar yapılır. 3 : Şifa niyetine okunaklı bir şekilde temiz bir kağıda veya yemek kaplarına yazılmış ayetleri,esmaları ve duaları suda çözdürülüp içilmesi veya aynı usülde muska şeklinde kuran ayetlerini esma ve duaları okunaklı anlaşılır şekilde yazıp kişinin üzerinde taşıması iş yerinde veya evinde bulundurmasıylada sihir ,büyü ve musallatların şerlerinden korunup kurtulmak ve yine aynı zamanda Allahın ayetleriyle bir takım hastalıkların şifasına vesile niyetiyle bu işlemler yapılır. Bahsedilen bu işlemler tarih boyu Selçuklu ve Osmanlı dönemleri dahil dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Müslümanlar tarafından kabul görüp usulü dairesince uygulanmıştır . Günümüz müslümanlarıda bu işlemleri uygulayıp fayda görmektedirler.Bu işlemlerde Ehli sünnet 4 hak mezhebe görede caiz olan hayırlı işlemlerdir.

HAVAS İLMİ BÖLÜM 2Havas ilmi 1.bölümünde bahsedildiği gibi Kuranı kerim,esmaül hüsna ve birtakım duaların gizli sırlarıyla sadece işin ehli olan kurana mana verebilecek derecede ilmi seviyede olan ehli sünnet kişilerin sihir,büyü,nazar ve farklı sebeplerden dolayı insanlara musallat olan ve insanların işini gücünü mahveden ileri evrede ise insanların içine girip başta insanların ciğerlerine ve burun deliklerine etki yaparak insanları nefessiz bırakmaları gibi birçok fiziki ve ruhsal etkiler yapan hatta bekarların evlenmesine engel olan evlileri birbirinden soğutup nefret ettirip yuvaların yıkılmasına sebep olan,delirip intiharlar seviyesine kadar insanları tedirgin edip karakterini etkileyen,dinden,imandan soğutan ateist,satanist,veya islam dışı farklı inançlara mensup güçlü ,inatçı kafir ifrit cinlerin insanların ruh ve bedenlerinden kuranı kerimdeki bazı ayeti kerimelerin ve duaların havas ilmi sırlarıyla çıkarılıp yakalanmaları ve o kafir cinlerin öldürülüp insanları onların şerrinden kurtarmak işlemleride havas ilminin dinen hayırlı ve caiz olan çok önemli işlemlerinden biridir.Bizde Kuranı kerimdeki bazı ayetlerin keşfettiğimiz ilmi sırlarıyla cin musallatlı, sihirli,büyülü insanların rüyalarına iğrenç bir şekilde girip psikolojilerini bozan daha sonrada insanların içine girip insanları nefessiz, halsiz, yorgun bırakan ve ruhsal olarak sinir ve asabiyet yapan eşleri birbirinden soğutup nefret ettiren insanların işini gücünü bozan ve birçok ailenin yuvasını yıkmaya çalışan ve yine birçok kişiyi delirme derecesine getirip intihar ve cinayetler işlemeye yönlendiren güçlü ve inatçı kafir cinleri metafiziksel seanslarımızla yakalayıp alıyoruz ve insanların hayatları anlık çok kısa bir sürede o ifrit cinlerin etki,baskı ve zararlarından kalıcı bir şekilde Allahın izniyle metafizik seanslarımızla onların kurtulmasına vesile oluyoruz.

HAVAS İLMİ BÖLÜM 3(NOT: BU BÖLÜM KESİNLİKLE DİNİMİZCE HARAM OLAN,BÜYÜK GÜNAHLARDAN ŞİRKTEN SONRA GELEN 2.BÜYÜK GÜNAHTIR)
Bu bölümde ki yapılan işler ise islam dışı farklı inançlara mensup kafirlerin ya da müslüman olupta sihir veya büyü yapmak için Allahtan korkmadan şeytana ve şeytan aleyhillanenin büyüde görevlendirdiği kafir cinlere imanını ve dinini bırakıp onlara itaat ve bağlanmalarıyla onlarla irtibata geçip insanlara sihir,büyü ve cin musallatı gibi şerli ve pis işler yapan kişilerdir. Malesef bu şerli sapık kişilerde kuranı kerimden,esmaül hüsnalardan ve birtakım dualardan Allahın gazabını kazanacak şekilde insanlara sihir,büyü ve cin musallatı yapmaktadırlar.Nasıl yaptıkları hakkında burda çok detaylı bilgi vermek istemiyorum.Kısaca şunu belirtmek isterim .Bu zalim kişiler Kuranı kerimdeki ayetleri ya da kuranı kerimde geçen esmaül hüsnaları kendi şerli niyetleri uğruna haşa necis şeylerle yazmaları necis mekanlara atmaları ya da necis mekanlarda okumaları ve benzeri gibi kafirliği gerektiren işlemlerle yol yürüyen kişilerdir,ve yine bu kişiler havas ilminin şerli yönü olan bölümlerinden faydalanarak kişilerin eşyalarından insanlara büyü yaparlar veya insanlara necis pis şeyler yedirerek insanlara büyüler yaparlar.Havas ilminin hayırlı yönde ki sırlı işlemlerini başta ki 2 maddede biraz detaylı olarak sizlere açıkladım ancak havas ilminin şerli haram ve yasak olan büyü yönü ile ilgili art niyetli kişilerin malzemesi olmaması için sizlere burda çok daha geniş ve detaylı bilgi vermiyorum. NOT: HAVAS İLMİ NE TÜMÜYLE KABUL EDİLECEK BİR İLİMDİR NE DE TÜMÜYLE REDDEDİLECEK BİR İLİM DEĞİLDİR. Tarih boyu havas ilmiyle 2 tip insanlar uğraşmıştır. Birileri kuran kaynaklı ya da farklı eşya ve materyallerle insanlara sihir ve büyü yaparak kötülük yapmışlardır ve halen günümüzde de böyle yapanlar vardır. İslam bilginleride tarih boyu cinlerin ve büyücülerin şerrinden koronup kurtulmak için kurtulmak için kuran kaynaklı araştırmalar yapmışlardır. Bizler ve bizim gibi dünyanın birçok yerinde müslüman bilginlerde aynı araştırmaları yapmaya devam ediyoruz.Şu da unutulmamalı hayır yolu ve hayır niyetiylede olsa havas ilmi ile uğraşmak hele hele islami bilgisi olmayanlar için çok büyük bir tehlikedir. Umarım bu açıklamalarım Allahın indinde hayırlara vesile olur .Allah dünya,nefsi ve şehevi arzularımız için ayağımızı hak ve doğru yoldan ayırmasın.Çizgimiz Ehli sünnet 4 hak mezhep çizgisidir. UNUTULMASIN Kİ ALLAH KENDİSİNDEN HAYIR İSTEYENLERE HAYIR ŞER İSTEYENLEREDE ŞER VERİR.

AHMET BEKİROĞLU